Måned: januar 2018

Økologisk Kjøtt

Økologisk kjøtt på Sander Nordstuen Gård. Vi har de siste årene bygget opp vår besetning av gammalnorsk spælsau og har derfor ikke slaktet ut så mye, men vi nærmer oss nå den flokkstørrelsen vi ønsker, og vi vil nå kunne levere lam fra høsten… Continue Reading «Økologisk Kjøtt»

Grønnsaksdyrking

Dyrkingsmetode på Sander Nordstuen Gård En markedshage er den rake motsetting til industrilandbruket og store monokulturer, en markedshage er en liten åker eller hage som er inntensivt dyrket, og hvor flere manuelle arbeids- og hagebruksteknikker blir brukt, og traktoren blir for stor og klumpette. I… Continue Reading «Grønnsaksdyrking»

Vi dyrker jord

Meitemarken er en selvfølge å ha i jorda ..sier folk, eller er det nå det? Når vi kjøpte gården i 2014 , så hadde jorda vært bortforpaktet til en konvensjonell melkebonde i 8 år, og før det hadde det vært dyrket korn. Og når… Continue Reading «Vi dyrker jord»

GammalNorsk Spælsau

På Sander Nordstuen har vi store beiteressurser i ravinedaler som omkranser gården og ligger 100 meter fra ingangsdøra, dette er et fantastisk kulturlandskap som dessverre var i ferd med og gro igjen når vi overtok gården i 2014, og vi jobber fremdeles med og… Continue Reading «GammalNorsk Spælsau»